Palliativ pleje med privat sygepleje

Vi har åbent alle helligdage samt Jul og Nytår

Seneste nyheder

Palliativ pleje med privat sygepleje

Vore private sygeplejersker tilbyder patienter og deres familier et alternativ til hospitalsindlæggelse eller hospice. Fokus består i at lette patienternes smerter og ubehag, og samtidig fremme patientens fysiske, emotionelle og spirituelle velvære.

Forskel på palliativ og terminal pleje

Palliativ pleje er en bred tilgang som støtte til mennesker med alvorlige sygdomme. Sygeplejen fokuserer ikke kun på de sidste faser af livet, men også på at give lindring – i hele sygdomsforløbet. Ved palliativ sygepleje tager vi hensyn til patientens fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov og vore privat sygeplejersker arbejder på at give en samlet støtte til både patienten og deres familie.

Terminal pleje derimod henviser til behandling og støtte, der gives til mennesker, der er i deres sidste faser af livet og har en begrænset levetid. Terminal sygepleje er ofte knyttet til mennesker, der lider af alvorlige kroniske sygdomme, der ikke kan helbredes, såsom kræft, hjertesvigt eller lungefibrose eller ældre der mennesker der er nået livet afslutning og er træt af dage.

Palliativ pleje i hjemmet

Vore private sygeplejersker i palliativ pleje har en dyb forståelse for, at patientens livskvalitet er af afgørende betydning. Derfor arbejder vi på at sikre, at patienternes ønsker og behov bliver opfyldt så vidt muligt

En af de vigtigste opgaver for private sygeplejersker i palliativ pleje, er at sikre, at patienternes smertebehandling er effektiv og velovervejet.

Sygeplejerskerne arbejder også tæt sammen med patienternes læger og andre sundhedspersonaler for at sikre, at alle patienternes behov bliver opfyldt og at deres familier modtager den nødvendige information og støtte.

Vore private sygeplejersker spiller også en nøglerolle i at støtte patienternes familier. De tilbyder praktisk og emotionel støtte, der hjælper familierne med at navigere i denne svære tid. Her fortæller vores palliationssygeplejerske Diana sit arbejde med palliativ pleje, og hvordan hun gør en forskel.

Patientens livskvalitet og værdighed

Patienternes livskvalitet er af afgørende betydning, og vore private sygeplejersker arbejder derfor på at sikre, at patienternes ønsker og behov bliver opfyldt, så vidt det er muligt. Vores mål er at fremme patienternes følelse af kontrol og værdighed i en tid, hvor de ofte føler, at de mister begge dele.

Palliativ pleje er en pleje, der kræver en særlig følsomhed, forståelse og indsigt. Vore private sygeplejersker i palliativ pleje har alle den erfaring og det engagement, der er nødvendigt for at levere denne type af pleje til patienter og deres familier og har gennem forløbet fokus på patientens velvære og livskvalitet i deres sidste tid.

Derudover er vore private sygeplejersker i palliativ pleje i stand til at levere den nødvendige pleje i hjemmet, hvilket kan være en stor fordel for patienter og deres familier. Deres tilstedeværelse i hjemmet giver patienten mulighed for at være hjemme i deres egne og kendte omgivelser, hvilket kan øge deres livskvalitet i deres sidste tid. Det kan også være en stor støtte for familien, da de ikke behøver at bekymre sig om at tage sig af patienten og samtidig med at de får den nødvendige hjælp og støtte.

Døgnpleje af palliative patienter i eget hjem

Privat Sygeplejerske ApS kan stille med et team af private sygeplejersker, som kan pleje og lindre patienten døgnet rundt i eget hjem. Hvis du er alene og ønsker at gå bort i eget hjem, kan det for eksempel være mere trygt at være omgivet af privat sygeplejersker.

Hvis du er pårørende til en palliativ patient, vil vi også kunne overtage sygeplejen og praktisk koordinering, så du får mulighed for at få tid med din kære og ikke mindst søvn. Du kan være tryg ved, at der er noget hos din kære, mens du sover. Læs også mere om vores døgnpleje her.

Palliativ lindring af den uhelbredeligt syge i eget hjem

Med privat hospice i eget hjem kan Privat Sygeplejerske ApS yde omsorg og pleje den syge. Vores privat sygeplejersker er uddannede til at have stort fokus på lindring af den døendes udfordringer. Det kan være lindring af smerter, åndenød, uro, angst eller andet.

Vi kan være til stede i hjemmet, så ofte som det ønskes, og eventuelt som supplement til den kommunale hjemmepleje. Vi kan give medicin og smertelindrende behandling, når behovet opstår, så den døende ikke skal vente på et akutteam eller hjemmesygeplejen.

Ved at have en privat sygeplejerske i hjemmet, vil vi kunne sikre en ro omkring patienten og familien, så alle parter undgår unødige indlæggelser eller andet som kan udvikle sig i en forkert retning.

Margit Egeskov fortæller om palliativ pleje, hvor vi tilbyder, at vores sygeplejersker kan være til stede hos den døende 24 timer i døgnet.

Hjælp til pårørende til palliative patienter

At skulle dø fra sine kære eller miste en man holder af, er en sorgfuld proces. Vi har derfor stort fokus på den åndelige omsorg for både jer og den døende. Samtaler kan forebygge angst og give indblik i ønsker, bekymringer og holdninger i forbindelse med den sidste tid. Det kan medvirke til at sikre, at patienten modtager den ønskede pleje og behandling.

Når den døende nærmer sig livets afslutning, skal I som pårørende være opmærksomme på, at:

 Den døende har i de sidste dage ikke brug for føde eller væske men kan have stor glæde af at få fugtet mund og læber med vand/danskvand og læbepomade.

 Den døende vil have brug for at høre og mærke at I er til stede og holde jer i hånden – også selv om denne i de sidste par dage måske ikke kan kommunikere med jer.

Vores team af privat sygeplejersker vil sørge for, at den døende lejres, ligger godt og bliver plejet efter ønske. Der vil blive givet den medicin som den døende har brug for, for at være lindret optimalt.

Tværfagligt samarbejde med pårørende til palliative patienter

Vores privat sygeplejersker vil koordinere det palliative forløb i samarbejde med jer, og patienten, egen læge, hospitaler, mv. både i forhold til medicin, hjælpemidler og andet praktisk, som kan opleves uoverskueligt selv at håndtere.

Vi har stået i disse forløb mange gange og vil kunne guide jer og via samtale hjælpe jer med at træffe de forskellige beslutninger. Derved frigives mere tid til jer i den sidste tid. Du kan læse mere her om, hvordan vi giver dig overblik over dit sygdomsforløb.

Dine fordele ved privat sygepleje

Vil du vide mere om mulighederne for palliativ pleje?

Har du spørgsmål eller vil du høre mere om, hvad Privat Sygeplejerske ApS kan gøre for netop dig i din situation, så er du velkommen til at kontakte os. Gennem en uforpligtende samtale kan vi spore os ind på behovet i din situation og hvordan vi bedst kan assistere. 

Vi benytter cookies til at forbedre din oplevelse på vores website. Ved at benytte dette website, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere