Seneste nyheder

Hospice i København

Hospice i København

Tryghed i vante omgivelser

Tryghed i egne omgivelser kan give patienten ro i den sidste fase af livet. Du eller din kære har muligheden for at vælge et privat hospice i København. Privat Sygeplejerske ApS yder terminal- og hospicepleje ud fra forskellige tilgange.

Vi bestræber os på at give den bedst mulige pleje og støtte til patienten der befinder sig i den sidste stadie af livet. Privat Sygeplejerske ApS er et sygeplejebureau der er specialiseret i, at yde privat hospicepleje direkte i patientens eget hjem.

Terminal døgnpleje i patientens eget hjem

Privat Sygeplejerske ApS er en pålidelig og troværdig udbyder af ydelser, som er målrettet privat hospice i København og resten af landet.

Et af vores hovedfokus er, at tilbyde patienten muligheden for at modtage terminal døgnpleje og palliativ pleje i trygge og velkendte omgivelser.

Et privat hospice i patienten eget hjem har stor betydning for følelsen af nærvær, tryghed og ro, når patienten og deres pårørende står over for den udfordrende fase af livet.

Livets sidste kapitel byder ofte på svære følelser, store spørgsmål og mange praktiske gøremål. Vores private sygeplejersker er specialiseret i at yde terminal døgnpleje med tilstedeværelse for både patienten og de pårørende 24 timer i døgnet.

Mange patienter der befinder sig i den terminale fase, har stor gavn af den palliative pleje hvor der tages højde for både fysisk og psykisk smerte.

Med et privat hospice i København eller andre steder i Danmark, tilbyder vi en individuel plejeplan der tager højde for patientens sidste ønsker og behov.

Palliativ pleje i livet sidste fase

Palliativ pleje er oftest en afgørende faktor i den sidste fase af livet. Plejen fokuserer på at lindre smerter, fremme livskvalitet og støtte patienten og deres pårørende gennem en svær periode.

Formålet med palliativ pleje er at tilbyde omfattende støtte, symptomlindring og følelsesmæssig omsorg. Dette omfatter effektiv smertebehandling, psykologisk- og åndelig støtte, samt hjælp med at håndtere de praktiske udfordringer, der kan opstå.

Palliativ pleje respekterer individuelle ønsker og behov og stræber efter at skabe en værdig og rolig tid i den sidste fase af livet.

Privat hospice i København - tryghed er et centralt element

Hos Privat Sygeplejerske ApS forstår vi vigtigheden af, at patienten oplever tryghed i deres eget hjem i den sidste tid.

At være omgivet af velkendte omgivelser og elskede ansigter kan bidrage til, at lette den psykologiske byrde som patienten og de pårørende oplever i denne følsomme periode.

Et privat hospice i København, privat hospice i Gentofte, privat hospice i Hellerup eller andre steder i landet, er ikke kun en service, men en sidste oplevelse, der har fokus på en forbedret livskvalitet, trygge og nære rammer, smertelindring og en værdig afslutning på livet.

Individuel pleje og omsorg

En af vores nøgleaspekter hos Privat Sygeplejerske ApS er det store fokus på individuel pleje og omsorg. Vores team bestående af erfarne privat sygeplejersker tilpasser plejen til den enkelte patients behov.

Dette inkluderer ikke kun medicinsk behandling, men også psykologisk støtte og lindrende pleje, der er afgørende for at skabe en meningsfuld og komfortabel sidste fase af livet.

Vores private sygeplejersker anerkender, at hver patient har unikke behov, både fysisk og følelsesmæssigt. Derfor er det afgørende at skabe en plejeplan, der er tilpasset den enkelte patients situation, præferencer, ønsker og behov.

Den private sygepleje omfatter ikke kun den medicinske del af behandlingen, men også en holistisk tilgang, der tager højde for patientens fysiske, psykologiske, sociale og åndelige velbefindende.

Dette indebærer en kontinuerlig vurdering af patientens symptomer, smertebehandling, og det at tilbyde lindrende pleje for at forbedre livskvaliteten i den sidste fase af livet.

Hospice i København – en støtte for pårørende i en svær tid

Det er ikke kun patienten, der er i fokus hos Privat Sygeplejerske ApS.

Vi anerkender den uundværlige rolle, som pårørende spiller i patientens liv. Derfor tilbyder vi også omfattende støtte til pårørende, herunder rådgivning, vejledning og hjælp til at håndtere de følelsesmæssige udfordringer der medfølger i denne svære tid.

Med andre ord er vores private sygeplejersker den ekstra hånd at holde i når de svære følelser banker på. Nedenfor uddybes den støtte som vi yder til patientens nære pårørende.

Emotionel støtte: Pårørende står ofte over for betydelige emotionelle udfordringer, når en de elsker går gennem den sidste fase af livet.

Hos Privat Sygeplejerske ApS indebærer vores støtte blandt andet samtaler om patientens tilstand, fremtidige planer og hvordan man bedst kan håndtere de følelsesmæssige udfordringer.

Vores private sygeplejersker er der for at lytte, støtte og vejlede pårørende.

Praktisk assistance: Udover følelsesmæssig støtte hjælper Privat Sygeplejerske ApS også pårørende med praktiske opgaver.

Dette kan omfatte vejledning omkring medicinhåndtering, hjælp til alle praktiske opgaver i hjemmet og de udfordringer der kan være når patienten går bort. Vi hjælper med at lette byrden for pårørende og skaber samtidig et trygt og roligt miljø for patienten.

Rådgivning og kommunikation: Hos Privat Sygeplejerske ApS prioriterer vi en åben og kontinuerlig kommunikation. Vores private sygeplejersker sørger for at inddrage pårørende i alle dele af plejeplanen og patientens tilstand.

En åben og kontinuerlig kommunikation skaber en atmosfære af gennemsigtighed og et samarbejde, der er afgørende for at sikre, at den individuelle plejeoplevelse er så smertefri og understøttende som muligt i denne følsomme fase af livet.

Dette skaber ikke kun klarhed, men også en følelse af inddragelse samhørighed, tryghed og nærvær. “En støtte for pårørende” er ikke bare noget vi siger. Det er et centralt fokus hos Privat Sygeplejerske ApS.

Privat hospice i København sikre en forbedret livskvalitet

Hos Privat Sygeplejerske ApS er vores tilgang til privat hospice i København, og andre steder i landet, at det skal sikre patienten en oplevelse af en forbedret livskvalitet.

Ved at vælge et privat hospice i eget hjem, har du et godt alternativ til den offentlige sektor hvor travlhed sætter sit præg. Hos Privat Sygeplejerske ApS er tid vores vigtigste redskab når vi vil forbedre patientens livskvalitet.

Et privat hospice i København, privat hospice i Hellerup, hospice i Gentofte eller hvis vi ser et større geografisk perspektiv, et privat hospice på Sjælland, er en værdifuld ressource for patienten og de pårørende der ønsker en holistisk og personlig tilgang til plejen i livets sidste kapitel.

Kontakt os for at høre mere om privat hospice i København og resten af Danmark

Hos Privat Sygeplejerske ApS ved vi, at livets sidste fase er svær at forholde sig til. Dette gælder både hvis det sker pludseligt eller efter et længere tids sygdomsforløb. Hvis du eller din kære ønsker at tilbringe livets sidste kapitel i vante rammer, bør i overveje et hjemme hospice i København.

Vi opfordrer derfor nære pårørende, som familie og venner, til at kontakte os for at høre mere om hvad vi kan tilbyde. Hos Privat Sygeplejerske ApS er vi klar til en åben dialog om ønsker og behov.

En åbne dialog gør det muligt for både pårørende og patienten, at mærke efter og finde ud af hvilke behov og ønsker, der er vigtige i livets sidste kapitel. Vi understreger at denne samtale er helt uforpligtende.

En uforpligtende samtale giver os mulighed for at etablere en tillid og forståelse mellem os, de pårørende og patienten. Dette kan hjælpe med at afklare forventninger, behov og ønsker og samtidig tilpasse en individuel plejeplan for at imødekomme både patient og de pårørende.

Vi benytter cookies til at forbedre din oplevelse på vores website. Ved at benytte dette website, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere