Privat hjemmesygepleje til demensramte

Vi har åbent alle helligdage samt Jul og Nytår

Seneste nyheder

Vi har stor erfaring med specialtilrettelagte forløb for demente med fokus på aflastning i hverdagen til de pårørende, og hjælp til at leve et mere værdigt liv med demens til den demensramte.

Privat sygepleje kan hjælpe demensramte og deres pårørende

Demens og andre sygdomme med kognitive funktionsnedsættelser ændrer livet og hverdagen i mange familier. En demensdiagnose er ofte karakteriseret ved tiltagende hukommelsesvigt, forvirring og en forringelse af den praktiske funktionsevne i hverdagen. Den almindelige, daglige livsførelse og den enkeltes evne til egenomsorg ændres i takt med at sygdommen udvikles. 

Dette er en svær situation for både den demensramte og de nærmeste pårørende som ægtefælle, børn eller andre, der står personen nær. Det kan opleves enormt svært og opslidende at tage sig af en person med demens, og se sin nærmeste ændre adfærd og ikke fungere i hverdagen. Gradvist kan grænsen nås for hvor meget man kan magte, og belastningen i hverdagen kan blive for stor.

Hjælp til demensramte hos Privat Sygeplejerske ApS

En løsning kan være privat sygepleje, hvor vi hos Privat Sygeplejerske ApS kan tilbyde hjælp i dagligdagen til aflastning og støtte, samt pleje og omsorg, der kan give både den demensramte og pårørende en aktiv hverdag. Alle forløb er bedst muligt tilpasset den specifikke situation

Vi kan hjælpe til at finde nye måder at gøre tingene på, hvor den demensramtes behov og følelser stadig bliver anerkendt. Kommunikation, nærvær og værdighed er nøgleord i vores privat sygepleje til mennesker med demens. Vi sikrer kontinuitet med privat sygeplejersker der altid har tid og er nærværende i mødet med patienten. Et kendt ansigt og rutiner, der skaber den nødvendige tryghed for alle involverede.

Med privat sygepleje kan vi tilbyde aflastning i det omfang, der er behov for. Om det er få timer dagligt eller ugentlig. Vi kan også tilbyde pasning om natten, hvis der eksempelvis skal struktur på døgnrytmen. Døgnpleje af den demensramte er også en mulighed, hvis pårørende har behov for at tage væk et par dage og lade op.

Vi yder også hjælp til privat hospice i eget hjem

Er den demensramte gået ind i livets sidste fase, så kan Privat Sygeplejerske ApS være med til at skabe gode, trygge rammer i patientens eget hjem, så han eller hun ikke skal væk fra vante omgivelser. Her er der også mulighed for døgnpleje, hvor et team af så få sygeplejersker som muligt vil tilse patienten. Vi er både til rådighed for den demensramte og de pårørende, da situationen naturligvis kan være svær at håndtere. Læs mere om terminal pleje og hospice i eget hjem.

Hvad er demens?

Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomstilstande karakteriseret ved kontinuerlig forringelse af mentale funktioner. Der er flere forskellige symptomer på demens, herunder er ofte problemer med hukommelsen. Demens er ikke én specifik sygdom, da mange forskellige sygdomme kan medføre demens.

Begrebet ’demens’ anvendes om kognitiv svækkelse, der udvikles i voksenalderen. Demens fremkommer ofte sent i livet, men skyldes sygdom og ikke aldring, som man tidligere har troet.

Symptomer på demens:

  • Svækkelse af en eller flere kognitive funktioner – ofte problemer med hukommelsen
  • Besvær med udførelse af praktiske opgaver i hverdagen
  • Problemer med sproget
  • Usikkerhed omkring tid og sted
  • Humørsvingninger
  • Ændring i personlighed
  • Mangel på initiativ

Kilder: Rigshospitalet & Videnscenter for Demens

Vil du vide mere om privat sygepleje til demensramte?

Kontakt os for en uforpligtende samtale om, hvordan vi netop kan aflaste dig med privat sygepleje. Samtalen kan hjælpe med at afklare behovet og mulighederne for privat sygepleje i netop din situation med demens inde på livet – enten som patient eller som pårørende.

Vi benytter cookies til at forbedre din oplevelse på vores website. Ved at benytte dette website, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere